"Ik ervaar de vertrouwensband die ik met mijn pup heb opgebouwd als zeer uniek!"

unieke vertrouwensband met pup

In mijn ogen is dit waar het om gaat als je besluit een hond in huis te nemen. Of je nu voor een pup net uit het nest kiest of een hond met een verleden uit een asiel bijvoorbeeld. Het gaat erom dat je werkt aan het opbouwen van een vertrouwensband met je hond. Dan zullen jullie het meeste lol aan elkaar beleven.


Eerlijkheid

Bij het ontstaan van vertrouwen, speelt eerlijkheid een grote rol. Wanneer je eerlijk bent tegen je hond, zal hij dat voelen en zijn vertrouwen aan je geven. Eerlijkheid bereik je mijns inziens door positief te reageren op zaken die je pup of hond goed doet. Door hem te belonen, door hem de gelegenheid te geven fouten te maken en daarvan te mogen leren.


Betrokkenheid

Dit is natuurlijk ook een duidelijk element dat bijdraagt aan de vertrouwensband tussen jou en je hond. Betrokkenheid uit zich in het bezig zijn met je hond, hem uitdaging te bieden en het reageren op zijn gedrag.


Bij gedrag dat je niet wilt van je hond, is het gek genoeg van belang om juist “niet betrokken te zijn”, hem te negeren of tijdelijk geen aandacht te geven. Jouw oprechte betrokkenheid bij je hond, blijkt dan wel weer door tegelijkertijd in de gaten te houden of je hond niet onnodig gestrest raakt doordat jij hem negeert in verband met ongewenst gedrag.


Duidelijkheid

Duidelijkheid heeft onder andere te maken, met duidelijke opdrachten/commando’s maar ook met consequent zijn is wat je van je hond wilt. Wat mag je hond wel of niet in huis? Hoe zit dat als jullie naar het bos lopen? Wat verwacht je dan van hem, wat wil je? 


Denk over dat soort zaken van tevoren goed na en wees er eenduidig, consequent en duidelijk in naar je hond toe.

Op deze drie principes/basisuitgangspunten is mijn puppycursus ook gebaseerd. Spreekt dat je aan? Doe dan lekker mee aan met online puppycursus samen met je pup en eventueel andere gezinsleden! Klik hier voor meer informatie