Hondengedrag advies

Hondengedrag advies is een advies dat ik aan u zal uitbrengen naar aanleiding van een vraag die u heeft over het (probleem) hondengedrag dat uw hond vertoont. In de video hieronder, treft u een voorbeeld aan van een advies dat ik heb uitgebracht. Daaronder kunt u de tekst lezen van de vraagstelling van de klant omtrent zijn probleem.

Wat ik van u nodig heb

Om u een goed advies te kunnen geven, is het belangrijk dat u het hondengedragsprobleem van uw hond zo nauwkeurig mogelijk beschrijft. Eventueel kunt u ook een video-opname van een probleemsituatie maken. Bijvoorbeeld met uw telefoon.

Bij mijn benadering en advies van het hondengedragsprobleem van uw hond, geloof ik heel erg in wat u zelf kunt doen en bereiken met uw hond! Het advies dat ik u zal geven bestaat daarom ook uit tips die u zelf kunt opvolgen om het bestaande probleem het hoofd te bieden. Het slagen ervan, valt of staat dus ook met uw eigen inbreng!

Hoe ontvangt u mijn advies

Ik verdiep me in het door u omschreven hondengedragsprobleem van uw hond. Mocht er iets niet helemaal duidelijk voor mij zijn, dan zal ik u om meer informatie vragen. Daarmee ga ik aan de slag.

Mijn advies aan u zal ik vervolgens opnemen op video aan de hand van een gemaakte presentatie (zie voorbeeld hieronder). U ontvangt deze video samen met een pdf van de presentatie.

Kosten

Met een individueel hondengedragsadvies ben ik twee tot vier uur bezig. Hiervoor vraag ik een vergoeding in de kosten van € 97,- inclusief BTW

Procedure

Wilt u graag dat ik een advies uitbreng over het hondengedragsprobleem van uw hond, dan kunt u mij daarvoor opdracht geven door op de knop “Bestel nu” hieronder te klikken. U komt dan bij het betaalscherm.

Na het verwerken van uw betaling, wordt u doorverwezen naar het “Meldingsformulier Hondengedragsprobleem”. Dit formulier vult u zo volledig mogelijk in en u sluit eventueel een videobestand bij. Ik zal u binnen twee werkdagen, aan de hand van uw informatie, een advies uitbrengen. Bij vragen neem ik direct contact met u op.

 

Voorbeeld van hondengedragadvies

Bijtgedrag pup; In onderstaande video geef ik een advies over een pup van 16 weken die ongewenst bijtgedrag vertoond.

 

Dit was de onderliggende vraag/e-mail:

Geachte Lisette van Eechoud,

Gaarne zou ik van U een advies ontvangen omtrent een jonge labrador pup welke wij sinds 8 weken in huis hebben. De pup vertoont zeer vreemde streken en is door een gedragsdeskundige van onze hondenclub onderzocht en omschreven als een zeer moeilijk hondje met vreemde / ongepaste neigingen. Het probleem is dat ze op – dagelijkse – gezette tijden ons (mijn vrouw en ondergetekende) vervelend aanvalt (echt uitvallen dus). De hond bijt hevig in onze handen, waarbij ze springend en al met onze handen trekspelletjes wilt gaan plegen. Wanneer wij ze dan volkomen negeren (waarschuwen met de stem helpt dan helemaal niet) en van haar weglopen, dan gaat ze door met bijten en aanvallen in onze broek. De hond bijt dan door in je benen. Alle geraadpleegde experts (fokker, hondenclub, gedragsdeskundige) geven ons verschillende adviezen, maar geen van allen werken tot nu toe. Ook het springen naar je handen gaat gepaard met luidruchtig geblaf. De gedragsdeskundige zegt geconstateerd te hebben dat het hier om een rangordeprobleem gaat tussen het hondje en ons, maar we zijn er zeker van dat we naar onze mening de juiste maatregelen nemen om het hondje op te voeden ….. wij hebben n.l. reeds 23 jaar lang Rottweilers in huis gehad waarbij onze laatste Rotti enige maanden geleden is overleden en we zijn overgeschakeld op een labrador. Volgens de hondenclub is het weer beslist geen rangorde probleem maar vraagt het hondje simpelweg om aandacht, hetgeen naar onze mening wel op een zeer agressieve manier gebeurt. Het is ook goed om te weten dat wij altijd thuis zijn en het hondje overdag veel aandacht geven, daar schort het dus zeker niet aan. Ook is het goed om te weten dat de pup het op de puppy cursus zeer goed doet met goede respons op de oefeningen en de uitvoering er van.

De vraag is wat de oorzaak kan zijn van het regelmatige uitvallen en dat de hond bijt (echt vals) in je handen, welke dus gepaard gaat met springen naar de handen in bijten in je broekspijpen en benen …..wanneer dit gebeurt stoppen we haar nu onmiddellijk in de bench en laten haar enige tijd (ook weer zonder aandacht te geven) afkoelen om daarna weer de draad van voren af aan op te pakken (spelen, uitlaten en oefeningetjes doen in de tuin enz). Dan oogt de pup weer normaal zoals een pup zich behoort te gedragen, totdat weer de volgende aanval waarbij onze hond bijt, begint.

Wat moeten we doen om dit gedrag in te perken ??

Je advies zou zeer op prijs worden gesteld

Met vriendelijke groeten, Bert van Laar