Page content

Privacy Policy

Je Liefste Hond, gevestigd aan Onder de Beumkes 20 6883 HD Velp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://jeliefstehond.nl Onder de Beumkes 20 6883 HD Velp +31 6 288 466 47

Lisette van Eechoud is de Functionaris Gegevensbescherming van Je Liefste Hond, zij is te bereiken via jeliefstehond@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Je Liefste Hond verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website of op de puppycursus-website (http://puppytrainendatkunjezelf.nl) aan te maken, in correspondentie. Het betreft hier de url naar je Facebook profiel (alleen voor puppycursisten die gebruik willen maken van de ondersteunende cursusgroepen op Facebook)
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer (alleen voor puppycursisten i.v.m. betaling)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze websites en dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jeliefstehond@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Je Liefste Hond verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Je Liefste Hond verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Je Liefste Hond neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen, geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Je Liefste Hond) tussen zit. Je Liefste Hond gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Enormail: Auroresponder en mailsysteem t.b.v. informatieverstrekking over pups en honden
Targetpay: Betalingssysteem t.b.v. het verwerken van aankopen door onze klanten
PayPro: Betalingen via affiliaties, het verwerken van aankopen door onze klanten die via een derde partij bij ons terecht zijn gekomen.

Het belang is hierbij u zo volledig mogelijk te informeren over pups/honden en u toegang te kunnen verschaffen tot een van onze puppycursus-producten zodat u daadwerkelijk kunt gaan trainen met uw hond/pup.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Je Liefste Hond bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden

Naam en e-mailadres van informatieklanten > zolang zij daar zelf prijs op stellen > zodat wij je kunnen voorzien van nuttige informatie voor (aankomende) pup/hondeneigenaren
Onderaan iedere mail van ons vind je een uitschrijflink waarop je kunt klikken waardoor je direct van onze mailinglijst verwijderd wordt

Adresgegevens van onze puppycursisten > zolang je ingeschreven wilt staan als puppycursist > zodat wij je bijbehorende producten (waaronder brokjes en clicker) toe kunnen sturen

IP-adres van onze puppycursisten > zolang je ingeschreven wilt staan als puppycursist > zodat we controle houden op wie gebruik maakt van de puppycursus cursuswebsite (slechts toegestaan voor betalende klanten)

Bankrekening tenaamstelling en IBAN > gedurende een jaar na aankoop > om te weten wie betaalt voor onze producten en bij een niet goed geld terug garantie, het aankoopbedrag (minus kosten) ook terug te kunnen storten.

Facebook-url > zolang je actief lid bent als cursist van mijn puppycursus en deel wilt nemen aan de ondersteunende cursusgroepen op Facebook

Delen van persoonsgegevens met derden

Je Liefste Hond verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Je Liefste Hond gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar jeliefstehond@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Je Liefste Hond zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Je Liefste Hond wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Je Liefste Hond neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via jeliefstehond@gmail.com